Blogi

Miten saada hybridityön malli toimimaan organisaatiossa?

Joustava työ tukee parhaimmillaan aikaansaamista, tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä. Hybridityö mahdollistaa joustot, mutta mikä onkaan organisaatiolle se toimivin työnteon malli?

Oppiminen tapahtuu käytännössä

Parhaiten opitaan, kun teoria koetaan käytännössä, eli kun opittu teoria siirretään välittömästi käytäntöön, jossa se koetaan oikeasti. Tosielämää simuloivassa aktiviteetissa ilmapiiri myös pysyy hyväntuulisena.

Seikkailu mediassa

Kokosimme yhteen artikkeleita, joissa Seikkailu esiintyy eri medioissa. Lue, mitä muun muassa HS Visio, Evento ja HR-Viesti ovat yrityksestämme kirjoittaneet

Onnistuneen kick-offin muistilista

Hyvin suunniteltu vuosittainen aloituskokous tai projektin starttipalaveri auttaa asettamaan tavoitteet ja vastuut tulevalle vuodelle.

Menestyvä tiimi - täyttääkö tiimisi nämä 8 kriteeriä?

Kahdeksan menestyksen kriteeriä: luottamus, yhdessä tekeminen, selkeä kommunikointi, kehittävä palaute, yhteinen arvopohja, yksilöllinen ymmärrys yhteisestä tavoitteesta, erilaisuuden hyödyntäminen ja jatkuva oppiminen.

Kilpailu – voimavara vai voiman varastaja?

Tiimien on hyvä oppia keskittämään kilpailuhenkisyytensä yhteiseksi voimakseen koko yrityksen kilpailijoita vastaan, ei tiimin tai tiimien sisäiseksi, keskinäiseksi kilpailuksi. Sitä on todellinen kilpailukyky.

Tapahtuma- ja tiimiaktiviteettien trendit maailmalla ja meillä

Tapahtuma- ja tiimiaktiviteettien trendeistä yhdeksi tärkeimmistä nousee työhyvinvointi. Tiimiaktiviteettien tavoitteena on tuoda väki yhteen mielekkään yhdessä tekemisen merkeissä ja vaikuttaa positiivisesti niin henkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin.