Oppiminen tapahtuu käytännössä

image description

Parhaiten opitaan, kun teoria koetaan käytännössä, eli kun opittu teoria siirretään välittömästi käytäntöön, jossa se koetaan oikeasti. Jos tätä ei tehdä, teoria jää pelkäksi teoriaksi.

Tämä toteutuu esimerkiksi kielten opiskelussa: tiedät kieliopin, mutta et ole puhunut kieltä ja siksi kielioppikin on jäänyt käyttämättä. Ilmiö toteutuu myös toistuvasti tiimitaidoissa; tiedetään, että pitää kommunikoida avoimesti, hyödyntää jokaisen tiimin jäsenen uniikit vahvuudet, tutustua erilaisiin kykyihin ja yhdistää ne vankaksi organisaatioksi. Kuitenkin näiden varsinainen toteutus jää usein puolitiehen tai täysin tekemättä. Teoriaa esitellään erilaisissa koulutuksissa, joissa moni organisaatioiden arkipäivässä toistuva ilmiö normalisoituu ja se saa nimen. Teoriaa, joka kehittäisi tiimejä, ei kuitenkaan koulutuksissa harjoitella käytännössä, tiimin arjessa, tositilanteissa.

Tosielämää simuloivat aktiviteetit tuovat teorian käytäntöön 

Seikkailun tiimien kehittämisen Catalyst-konseptit ovat juuri tästä syystä avain tehokkaaseen tiimityöhön ja tiimitaitojen kehittämiseen. Catalyst-valikoima tarjoaa vankalla kokemuksella ja lukuisilla validoinneilla testatut Business-simulaatiot. Niissä tiimisi saa toteuttaa tiimitaitoja, kokeilla uusia tiimityöskentelyn tapoja ja vahvistaa toimivia käytäntöjä tosielämän tilanteissa. Tämä tapahtuu aina turvallisessa testiympäristössä, hyväntuulisessa ja kehitykselle avoimessa ilmapiirissä ja ammattifasilitaattoreiden tukemana. 

Business-simulaatiomme ovat korkealuokkaisia, immersiivisiä oppimiskokemuksia, joissa osallistujat eläytyvät työelämän aitoihin tilanteisin ja voivat tarkastella niitä rauhallisesti, rationaalisesti ja neutraalisti. Näin tilanteisiin sopivat toimintatavat löydetään ja omaksutaan tehokkaasti osaksi tiimin aitoa arkea.  

Tosielämää simuloivassa aktiviteetissa ilmapiiri pysyy hyväntuulisena, mikä mahdollistaa osallistujien aivojen ratkaisukeskeisyyden. Aktiviteetissa kannustetaan luovuuteen ja innovointiin, eri näkökulmat ja havainnot huomataan ja niitä ymmärretään. Vastakohtana tällaiselle turvalliselle testiympäristölle on erittäin paineistettu yllättävä tilanne, jossa ei ole tilaa pohdinnalle.  Tällöin henkilö joutuu pahimmillaan pakene tai puolustaudu -tilaan eikä oppimiselle jää lainkaan kapasiteettia. 

Business-simulaatiomme ovat tiimielämyksiä, joiden opit ja oivallukset ankkuroidaan vahvasti käytäntöön. Näin myös niiden tulokset huomataan tiimien arjessa. 

Tutustu business-simulaatioihimme tästä

InnoVoimaa!

Leijonan luola -tyyppinen aktiviteetti, jossa tiimi organisoi, ideoi, pitchaa ja sijoittaa innovaatioihin. 

Täydellisen tavoittelijoissa

laatu ja nopea toimintaketju ratkaisevat, prosessin optimointi ja kehitys viedään huippuunsa. 

Leadership Stories

on todellinen johtamisen testirata, joka sopii sekä uusille johtajille että kokeneille konkareille. 

Luota tai luovuta

on lentokentälle sijoittuva vuorovaikutuksen kehittäjä, joka kehittää vaikuttamistaitoja. 

Oli tiimisi kehitysalue mikä tahansa, autamme laajalla aktiviteettivalikoimallamme ja pitkällä kokemuksellamme tiimeistä ja tilanteista. Ota yhteyttä

Blogin on kirjoittanut Seikkailun Lead Facilitator ja valmentaja Anne Liljestrand