Tapahtuma- ja tiimiaktiviteettien trendit maailmalla ja meillä

image description

Kongressi Meetings & Events -messuilla 22.3.2023 pitämässään puheenvuorossa Seikkailu Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinaro avasi tapahtuma-aktiviteettien tämän päivän trendejä.

Seikkailu Oy kuuluu maailman johtavaan teambuilding-organisaatioon, Catalyst Globaliin, johon kuuluu yli 50 kumppaniyritystä ympäri maailman. Catalyst on tehnyt pioneerityötä tiimiaktiviteettien parissa jo 35 vuotta. Aktiviteetit toimivat organisaation työkaluina ja eri tiimiaktiviteetit tuottavat erilaisia tuloksia, kuten ryhmäyttämistä, inspirointia ja motivointia. 

Timo aloitti esityksensä Catalyst Globalin toimitusjohtajan Guy Barkerin tervehdyksellä messuväelle.

Työpaikkakyselyt kertovat karua kieltään - suuri huolenaihe on ihmisten hyvinvointi

Vuonna 2022 tutkimusyhtiö Gallup teki vuosittaisen maailmanlaajuisen työpaikkakyselynsä. Kohderyhmänä oli yli 600 000 työssäkäyvää henkilöä 140 maasta. Kysymys kuului – miten elämäsi ja urasi sujuvat? Tulokset olivat hälyttäviä. Vastaajista 36 prosenttia kommentoi, että heidän työpaikkansa ei tee mitään estääkseen loppuun palamista eli burn outia. Yksi loppuun palamisen syistä on se, että työpaikalla on liian vähän henkilöstöä sekä sosiaalista kanssakäymistä. 

Toinen, Microsoftin vuonna 2022 tekemä kysely 20 000 henkilölle toi samalla tavoin esille työhyvinvoinnin puutteen. Sen puutteesta johtuvat tappiot ovat jopa 7,3 biljoonaa euroa koko maailman taloutta ajatellen.  

Niinpä myös yksi tärkeimpiä tiimiaktiviteettien tavoitteita on tuoda väki yhteen mielekkään yhdessä tekemisen merkeissä ja vaikuttaa positiivisesti niin henkiseen kuin fyysiseenkin hyvinvointiin. 

Trendit - 1. TYÖHYVINVOINTI

Kun henkilöstö voi hyvin, vaikuttaa se poissaolojen määrän vähenemiseen ja lopulta työntekijöiden pysyvyyteen. Kun työpaikalla voidaan hyvin, lisää se myös halua jäädä yritykseen. Tällä on myös suuri rahallinen arvo, sillä vanhan työntekijän tilalle palkattava uusi työntekijä maksaa yritykselle moninkertaisesti enemmän.  

Työhyvinvointiin keskittyminen voi parantaa yrityksen liiketoimintaa ja suoritusta. Kun yksilön suoritus paranee, myös tiimin ja yrityksen suoritukset paranevat. Johtajien tulee oivaltaa, miten sitouttaa ja motivoida henkilöstöään, jotta nämä myös toimivat ja työskentelevät yhdessä. Sosiaalinen hyvinvointi on olennainen syy sille, miksi ihmiset tulevat töihin. Kaikki eivät haluat tehdä töitä kotoa käsin vaan haluavat takaisin työpaikalle toisiaan tapaamaan.  

Hyvä esimerkki hyvinvointia edistävistä tiimiaktiviteeteista on mm. Go Team – Wellbeing

Trendit – 2. YHTEISTYÖ 

Ihmiset hakevat itsenäisyyden ja itseohjautuvuuden tunnetta työpaikallaan. Heidän on saatava tuntea, että he saavat päättää heihin vaikuttavista asioista, kuten miten tehdä töitä, missä, kenen kanssa ja missä tiimissä. Tulee olla tunne siitä, että työympäristöönsä voi vaikuttaa, jolloin aletaan myös huolehtia toisistaan. Tällöin tiimityö paranee eikä kukaan putoa kelkasta ja jää yksin. 

Yhteinen tekeminen luo yhteisöllisyyttä. Vaikka mikään ei tänä päivänä ole pysyvää, hyvät yhteistyösuhteet luovat pysyvyyden ja turvallisuuden tunteen. Nykyajan työyhteisöissä kannustetaan synergiaan, jolla yhdistetään yksilö- ja tiimisuoritukset. 

Aktiviteeteissamme korostuvat useista tiimeistä koostuvien tiimien yhteistyön edistäminen. Kyse ei ole siis ainoastaan yksittäisistä tiimeistä, vaan siitä miten nämä tiimit toimivat yhdessä, myös kilpailuhenkisessä ympäristössä.  

KoodinMurtajat-aktiviteetti on aivan omiaan kehittämään tiimitaitoja – niin tiimien sisäisiä kuin erityisesti tiimien välisiäkin. 

Trendit - 3. LUOVUUS

Tiimiaktiviteeteissa on pääpaino sellaisessa tekemisessä, joissa jokaisella on mahdollisuus osallistua ja onnistua. Fyysisestä tekemisestä on siirrytty enemmän luovuuden herättelyyn. Kaivataan älyllisyyttä, luovuutta sekä positiivisia yllätyksiä ja elämyksiä. 

Isompi Kuva -aktiviteetissa tiimityön, yhteistyön ja viestinnän tärkeys vahvistuu maalausprosessin kautta. 

Trendit - 4. GROWTH MINDSET

Henkilöstön kehittämisen trendi on ollut pinnalla jo pidempään. Tällä tarkoitetaan mm. muutosvalmiuden kehittämistä, yhteistyösuhteiden vahvistamista ja tiimitaitojen tehostamista. Resilienssiä ja uudistumiskykyä, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä, työn ja yhteistyön tehostamista pyritään kehittämään. 

Organisaatioissa on vallalla kasvun asenne - ole utelias ja halukas oppimaan uutta. Erehdykset nähdään mahdollisuutena oppia ja kehittyä. Tämän vastakohtana on fixed mindset, missä muuttumattomuus on arvo ja missä virheet sekä erehdykset koetaan kyvykkyyden uhkana tai puutteena. 

Crescendo-aktiviteetti tukee henkilöstöä voittamaan mahdottomalta vaikuttaneen haasteen yhteistyöllä. 

Trendit - 5. INNOVAATIOT JA KEKSELIÄISYYS

Tämän päivän yritysmaailmassa pärjätään innovoimalla uutta ja uudistumalla henkisesti.​ 

Työskentelytapoja ja tuotantomenetelmiä kannattaa jatkuvasti haastaa pärjätäkseen kilpailuilla markkinoilla​. Yksittäisten ihmisten growth mindset -ajattelu innovoi myös muuta tiimiä. 

Trendit - 6. DIGITALISAATIO JA PELILLISTÄMINEN

Ihmisten yhdistäminen on mahdollistettava myös etänä sekä hybridisti. Tässä käytetään muun muassa pelillistämistä, mikä energisoi ja aktivoi jokaisen. Aktiviteetit ovat helposti räätälöitävissä ja toteutus tapahtuu mobiililaitteilla tai VR-laseilla. Aktiviteetit ovat myös helposti räätälöitävissä organisaatiokohtaisesti. Virtuaali- ja hybridiaktiviteetit tulevat lisääntymään.  

Mitä tulee tulevaisuuden ennustamiseen, kenelläkään ei ole kristallipalloa. Se, mikä on varmaa, on että digitalisaatio lisääntyy kaikessa toiminnassa, kuten myös tiimiaktiviteeteissa. Valtava harppaus digitalisaatioon tehtiin pandemian aikana, kun yhtäkkiä yhteydenpito oli täysin teknologian varassa. Tiimiaktiviteeteissa teknologian tulee palvella tavoitteita ja tarpeita eikä suinkaan päinvastoin. Näemme tekoälyä, joka on jo täällä eikä enää vain kulman takana. Se tulee vaikuttamaan todella monen ihmisen työhön. 

Loputon luuppi -aktiviteetti yhdistää virtuaali- ja reaalimaailman. Aktiviteetti voidaan toteuttaa niin paikan päällä, hybridisti kuin täysin etänäkin. 

Trendit - 7. VASTUULLISUUS

Keskellä jatkuvasti teknistyvämpää työelämää kaivataan myös pehmeämpiä arvoja. Viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäpätöisimpänä trendinä on hyvän tekeminen yhdessä. Yhdessä onnistuminen, elämyksellisyys ja sitoutuminen saavat aivan uuden merkityksen. 

Vastuullisuus ja merkityksellisyys ovat mukana yhä useamman yrityksen arvoissa. Catalyst-organisaatiomme lahjoittaa jokaisesta toteutuksesta hyväntekeväisyyteen B1G1-järjestön kautta. Jokainen tekemämme aktiviteetti tukee impakteja, yksittäisiä avustuksia esimerkiksi koulutukseen, ravitsemukseen ja ympäristönsuojeluun. Ylitimme juuri 2 miljoonan impaktin määrän tässä kuussa. 

Go Give -aktiviteetilla rohkaistaan hyvän fiiliksen kisaan tiimien välillä. Aktiviteetissa kannustetaan samalla koko porukkaa tekemään yhteistyötä yhteisten aikaansaannosten eteen. Jossakin päin maailmaa nälkäinen lapsi saa kaivatun aterian, uusi puhtaan veden kyläkaivo avataan tai puuntaimi istutetaan aavikoitumista torjumaan. 

Ei pelkkää kivaa tekemistä vaan oivallukset ja opit vaikuttavat pysyvästi organisaation hyväksi

Tarjoamme uniikkeja tiimiaktiviteettielämyksiä, joiden seurauksena henkilöstö inspiroituu ja innostuu. Kun henkilö tempautuu mukaan aktiviteettiin, koko henkilöstö tekee eräänlaisen elämysmatkan. Aktiviteetti rentouttaa ja ihmisten kehonkieli muuttuu jo 15 minuutin kohdalla aktiviteetin aloituksesta.  

Ihmisten käyttäytyminen muuttuu jopa leikkisäksi palaten vuorovaikutustyyliin, joka on aiemmin ollut heille hyvinkin luontainen. Näin tapahtuu, kun ihmiset pääsevät flow-tilaan, kun asioita sanotaan ja tehdään, eikä ole uhattuna olemisen tunnetta. Kyseisessä hetkessä ei tarvitse selättää haasteita, ratkaista ongelmia tai murtaa esteitä. Nämä ovat kaikki merkkejä hyvästä ja hyvin toimivasta tiimiaktiviteetista.  

Lisäksi hierarkia murtuu – ihmiset ovat avoimia, ystävällisiä ja viestintä on avointa. Inspiroituminen toiminnasta tulee motivaatiosta. Ihmiset tulevat motivoituneeksi toimintaan, ei paitsi omaansa vaan yhteiseen tiimityöhön, mikä jälleen johtaa uuteen toimintaan. Puhumme kierteestä, joka alkaa toiminnasta, mistä tulee inspiraatiota ja mikä puolestaan johtaa motivaatioon. 

Catalystin tiimiaktiviteetit eivät ole siis vain pelkkää kivaa tekemistä, vaan oivallukset ja opit vahvistetaan ammattifasilitoinnilla tai valmennusosuudella. Osallistujille jää muisto yhteisestä elämyksestä: kuvat, yhteistyöllä maalattu taulu tai jopa jättikokoinen pyramidi. Näin tiimiaktiviteettien vaikutukset ovat kestäviä. 

Jotta ihmiset saadaan osallistumaan, on tarjottava jotain laadukasta, ylitettävä odotukset sekä annettava elämyksiä. Ihmiset haluavat oppia ja kokea uutta. Osallistujat haluavat pitää hauskaa yhdessä, rentoutua, tuntea itsensä uniikeiksi, oppia ja oivaltaa, verkostoitua sekä tehdä hyvää. 

Timo Heinaro 

Toimitusjohtaja, Seikkailu Oy / Catalyst Global Teambuilding 

Yksi suomalaisen tapahtuma-alan uranuurtajista. Timo on toiminut Seikkailu Oy:n  priimuksena ja moottorina jo 30 vuoden ajan. Matkakokemuksia ja kommelluksia sekä luottoystäviä mies on kerännyt yli 70 maasta. Timo on uransa aikana järjestänyt lukuisia, palkintojakin keränneitä yritystapahtumia, erikoismatkoja, myyntikilpailuja ja kannusteohjelmia.